top of page

Arbetsrätt 101

Det har varit mycket på hemsidan gällande migrationsrätt och allt som tillhör det privata livet. Vi har även pratat en hel del om motorcyklar. Visste du att vi även hanterar frågor gällande arbetsrätt. Nåväl, inte så värst mycket. Om du vill veta varför ska du se hit! Arbetsrätt är något som angår oss alla förr eller senare i livet. Antingen är man anställd eller man anställer någon. Vi företräder företag såväl som arbetstagare vid behov. I varje tvist finns det två sidor och två olika sanningar. Men för arbetstagare är det oftast svårt att få rätt utan någon form av rättslig hjälp. Rättegångskostnaderna är dyra och i samband med att man kanske har förlorat jobbet så har man flera tiotusen kronor att kämpa med.

Samtidigt är gratis rådgivning inte alltid gratis. Jurist- och advokatbyråer måste också kunna få leva och helst ser de att de med allra största sannolikhet kan vinna målet mot en arbetsgivare som tar rättegångskostnaderna, eller så är det ett förskottsbelopp att betala för klienten. Igen, juridisk hjälp är sällan billig. Man får med andra ord akta sig för gratis eller för billiga erbjudanden. Vad kan en arbetstagare göra? Oaktat den politiska inställningen, eller den personliga övertygelsen om att man klarar sig själv så är ett medlemsskap i något av de svenska fackförbunden ett bra val. Om man är medlem kan arbetsgivaren inte så enkelt göra sig av med en. Man måste förhandla med facket om arbetstagaren nu så önskar. Dessutom tar facket rättegångskostnaderna om man nu anser att man är oenig och behöver att gå vidare till rätten. Under hela processen, hur tråkigt den än är, så får man oftast väldigt bra samtaltsstöd och ett hyfsat neutralt perspektiv. Att vara med i facket är den bästa och billigaste juridiska hjälpen en arbetstagare kan få vid behov! Som arbetstgivare kan det också löna sig att samtala med facket för att göra rätt för sig från början.


I allt detta ska det anmärkas att man oftast kan välja själv om man vill ta ett lönesamtal, eller en arbetsrättslig fråga själv eller med hjälp av fackförbundet. Bara för att man är medlem är man inte tvungen att ta deras hjälp i anspråk.


Avslutningsvis skulle vi gärna dela med oss en personlig upplevelse. En gång i tiden har jag också varit anställd i det jobbet som jag tycket var det bästa som hade kunnat hända min karriär. Dock hade vi lite olika uppfattningar gällande strukturen, arbetsuppgifterna samt även arbetsmiljön. I det sammanhanget beslutade man från arbetsgivarsidan att göra en så enkel och billig förändring inom personalen som möjligt. I det fallet har fackförbundet varit ett bra stöd. Hela den juridiska kompetensen hjälpte inte mycket när det blir för personligt. Och ja, vi vet att det inte är någon bra reklam för oss som juristfirma, men utifrån vårt perspektiv som juristbyrå är klienten i fokus och det är det bästa rådet vi allmänt kan ge inom arbetslivet när det blir problem.

70 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page