top of page

Att vara utländsk jurist i Sverige

Att vara utländsk jurist i Sverige är ingen lätt uppgift och många jurister som kommer till Sverige, antingen på grund av kärleken eller andra omständigheter drömmer om ett jobb där deras kunskaper kan vara till nytta. Vi på Lentia har själv utländsk bakgrund och stött på många utmaningar. "Men du är ju från Österrike/Georgien" har vi hört många gånger. Att det svenska rättssystemet och det österrikiska rättssystemet är mer eller mindre släkt med varandra spelar ingen roll. Inte heller spelar det någon roll hur duktig man är på det svenska språket eller, sist men inte minst, hur engagerad man är för klienterna. Det är bara en av många anledningar varför Lentia finns och varför vi vill göra skillnad. Under vår ännu korta resa har vi fått träffa en rad kollegor från andra länder. Deras berättelser har vi nog hört tidigare eller till och med upplevt själva. Några av dessa har valt att samarbeta med oss. Deras kunskaper har varit essentiella för att kunna hjälpa våra klienter, inte minst för att kunna förstå en annan kultur bättre men även ett annat rättssystem.

Nu är Sverige mer liberal än andra länder när det gäller att praktisera juridik. En juristfirma kan i princip startas av vem som helst. Det har varit en dörröppnare för oss. Men få vågar att ta det steget också Alldeles för många gånger har man nog fått ett nej på grund av vart man kommer ifrån. Vi på Lentia har lärt oss svensk juridik genom kurser och kompletteringar men framförallt genom arbetslivserfarenhet. Andra kan också göra det. Och i en tid där mycket har sin bas i EU-rätten och blir alltmer harmoniserad bör en mer öppen syn på utlänska talanger tillämpas. Lentia ser i alla fall fram emot mer utbyte för att kunna företräda sina klienter på bästa möjliga sätt. Ett stort tack till alla som redan nu samarbetar med oss för att vi ska kunna uppnå det målet. För mer juridisk mångfald i Sverige! Temur Potaskaevi Christian Paral


22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page