top of page

Djurförsäkring - värt att tänka på

Att försäkra sitt djur är oftast för att få skydd mot alldeles för höga veterinärskostnader ifall ditt djur bli sjuk eller skadat. Utöver detta finns det även möjligheten att kunna teckna livsförsäkring för ditt djur. Lite mer om djurförsäkringar hittar du i den här artikeln. Vi ska börja med det viktigaste. Villkoren måste alltid kollas igenom noggrant. Försäkringar skiljer sig inte bara i premier utan även när det gäller högsta ersättningsbelopp och självrisk. Framförallt finns det förstås alltid undantag i villkoren om vad som inte ersätts. Men som det är med många försäkringar: ju dyrare och mer komplicerat problemet är desto större är sannolikheten att det inte ersätts. Det är också viktigt att påpeka att det kan låta fint att spara på sin premier, men det kan bli en dyr affär att byta försäkringsbolag. Din vän har kanske redan en viss historik av sjukdomar och problem. Allting räknas in, även mindre besvär som har funnits. Det kan finnas en regel att det nya försäkringsbolaget inte ersätter för kostnader som har sitt ursprung när djuret har varit försäkrad hos ett annat bolag. Djurets livsförsäkring minskar också i beloppet ju äldre djuret blir. Samtidigt kan det vara svårt att få hela beloppet ersatt eftersom redan när man tecknar försäkring kan det finnas ett maxbelopp som är betydligt mindre än van man själv har betalat för att få sin vän hem från uppfödaren eller tidigare ägaren.


Vad händer när djuret skadar någon annans egendom eller djur? I sådana fall är det värt att titta på villkoren i hemförsäkringen. När man skaffar ett djur kan det vara värt att kontakta sitt försäkringsbolag och vissa fall även utöka försäkringsskyddet. Som alltid med försäkringar: - försäkringsbolagen gör en gedigen analys och statistik på de olika raser och hur mycket en viss hundras har kostat de tidigare. - ha alltid koll på undantagen som framgår av villkoren

- en billig premie är inte allt. - spara inte på fel ände. Du försäkrar ditt djur för att alla tänkbara situationer kan komma upp. Uteslut ingenting i ditt val av försäkringsbolag. Vill du jämföra djurförsäkringar med hjälp av en oberoende aktör kan du göra det här.54 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page