top of page

Lentia ger en snabbkurs inom asyl

Många frågar sig hur det kan komma sig att vissa beslut fattas med en positiv utgång för den sökande medan andra får kämpa i flera år och får avslag efter avslag från Migrationsverket. En organisation av iranska konvertiter ville ha svar på de frågorna och kontaktade oss. Skäl nog för oss att ge lite vägledning.


I lördags (24/9) höll Lentia en presentation. På plats över 10 nyfikna lyssnare. Temat var asyl och hur det svenska systemet tänker kring detta och vilka faktorer det finns som påverkar ett beslut. Från internationell och EU-rätt gick det hela vägen ner till den sökande själv huruvida man kan påverka sitt ärende.

Frågan som många hade var vem som är fienden i det hela, vem ska man vinna över? Svar: ingen. Vårt budskap var att Migrationsverkets roll och rollen som offentligt biträde är i princip detsamma fast från olika synvinklar. Både myndighten och det offentliga biträdet ska jobba fram dem skälen som finns för att en person ska få stanna i Sverige. Tyvärr en punkt som oftast uppfattas på ett annat sätt.

Vi förklarade även vad det innebär när Migrationsverket skriver om "genuin övertygelse" och bevisbördan om de sökande. Att det kan vara svårt att göra sannolikt att man exempelvis har konverterat till kristendomen. Vi gav goda exempel på hur en bra utredning kan se ut.


Sist men inte minst pratade vi också omfattande om den sökandes ansvar om att göra en så bra utredning som möjligt. Vi är övertygat om att sanningen och det man har själv upplevt är det som leder till framgång. Tyvärr, finns många röster, rykten och falska råd på vägen under en asylprocess som gör livet för den sökande svårare. Och det är det viktigaste rådet även i den här artikeln. Ett offentligt biträde, om hen ens tar sig den tiden, får en timme betalt för att träffa sin klient inför asylutredningen. En utredning tar över 2 timmar. Utredaren har mer tid på sig att hitta de svaga punkterna i en muntlig utredning. Skäl nog att hålla sig till det som man har varit med om. Det är vad den sökande kan göra själv för en framgångsrik asylprocess.


78 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page