top of page

Sambo 101

Att vara sambo är ett viktigt steg i livet. Den första gemensamma bostaden och början på ett gemensamt liv. Man skaffar kanske en bil tillsammans, möbler och liknande. Att vara sambo är, helt oromantiskt, också ett juridiskt faktum. Lite kort om vad det innebär att vara sambo kan ni läsa här. Att ingå ett samboförhållande ändrar livet. Helt plötsligt har man en gemensam bostad, räknar som ska betalas och också på något sätt ansvar för varandra. En mer eller mindre svensk uppfinning har fått mer och mer uppmärksamhet även i andra länder inom EU. Högsta domstolarna runtom i Europa har erkänt, att det inte bara är viktigt vem som innehar egensom, exempelvis ett hus eller en lägenhet, men också vad sambon har bidragit till detta i form av renovering till exempel. Att vara sambo är dock inget civilstånd enligt svensk mening. Dock är man sambo när man har ingått ett sådant förhållande. Punkt slut. Samboförhållandet slutar när man flyttar isär, gifter sig (förhoppningsvis med samma partner) eller om någon av samborna avlider. Att flytta isär betyder dock inte att själva förhållandet tar slut. Det som ingår i samboförhållandet är bostad och bohag om det har förvärvats för gemensam användning. Bil exempelvis räknas dock inte som samboegendom. Genom ett samboavtal kan man avtala att en viss egendomdom av ovannämnda inte ska ingå. För att reglera större kontantinsatser kan ett skuldbrev bifogas. Vid arv ska det också framgå av testamentet att en viss egendom inte ska vara samboegendom utan enskild egendom. När man får ett barn tillsammans ska faderskapet bekräftas och en ansökan göras för gemensam vård. Det framgår således ingen presumtion för faderskapet vid ett samboförhållande till skillnad av äktenskap. När samboförhållandet tar slut Livet händer och i vissa fall tar samboförhållandet slut. Många är rädda för att förlora sin bostad som de har stått och betalat för. Rädslan är inte helt ogrundad men behöver inte vara så stor. Om ett samboförhållande tar slut kan i vissa fall bostaden överlåtas till den andra sambon om det föreligger synnerliger skäl när det inte finns några gemensamma barn. Däremot är en sambo skyldig att ersätta den andra sambon för bostaden om det är en bostadsrätt. Hyresavtal för hyrserätter och överlåtelser av detsamma ersätts i regel inte eftersom man rent rättsligt anser att det saknar värde. Varför samboavtal? Samboavtal och skuldbrev kan vara värdefulla, om än oromantiska, verktyg för att hålla koll på vem som har betalat för vad och huruvida frågan gällande tillgånger och skulder ser ut. Det är också ett värdefullt verktyg för att sätta vissa spelregler för det gemensamma livet och är en säkerhet framförallt för den personen som äger bostadsrätten eller fastigheten.


Om du har frågor på det kan du gärna kontakta oss när som helst. Vi kan även hjälpa dig med att upprätta ett samboavtal i samband med en personlig konsultation. En sådan konsultation tar ungefär en timme inklusive avtalet. Timarvode gäller.


78 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page